057 37 85 06
Home / Psychotherapie

Psychotherapie

Binnen Studio Symbio ondersteunen wij jou wanneer je in je leven te maken krijgt met moeilijke emotioneel situaties. Wanneer je je volkomen uitgeblust voelt, wanneer het leven voor jou geen helderheid of lichtpunten meer biedt of wanneer je moeilijkheden ondervindt in relatie met jezelf of met familie, vrienden of collega's.


Emotionele ondersteuning

Vanuit Studio Symbio bieden we een  veilige en vertrouwelijke omgeving aan. We merken dat onze aanpak en huiselijke ruimtes mensen toelaat vrijuit over hun emoties en situaties te kunnen praten. Het is een plek waar je emotionele steun ontvangt en gaandeweg inzichten opdoet. We onderzoeken hoe je tegen jezelf praat en wat er gebeurt in de buitenwereld waar jij het moeilijk mee hebt. De methodieken die we handteren bieden jou inzichten en perspectief. Daarnaast ondersteunen we jou in het begrijpen van gebeurtenissen en het begrijpen van het leven.

Verbetering van relaties

Vanuit Studio Symbio ondersteunen we jou bij het gezond aangaan van contacten. Mogelijks herken je bij jezelf dat het aangaan of net onderhouden van bepaalde relaties niet vlot verloopt. Vanuit ons therapeutisch contact helpen we je bij het identificeren en aanpakken van belemmeringen die relaties beïnvloeden. Door hierop in te zetten werken we samen aan het begrijpen en verbeteren van communicatie en begrip.

Kwaliteit van leven

Door aan de slag te gaan met psychische gezondheidsproblemen, werken we naar een gezonder, evenwichtiger en bevredigender leven. Hiervoor werken we steeds samen met jouw arts of psychiater.

Psychosomatisch herstel

Wanneer we praten over iets dat psychosomatisch is, bedoelen we dat er een verband bestaat tussen iemands mentale en emotionele toestand en het lichamelijk welzijn. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat stress, angst of andere trauma's uit het verleden een invloed hebben op lichamelijke uitingen. Wanneer je bijvoorbeeld last hebt van chronisch sinusitis, bekijk dan voor jezelf of je voldoende ruimte en vrijheid voelt in je leven om  letterlijk de zuurstof tot je te nemen. Heb je last van rugklachten, wat maakt dat je vast zit? Wat heeft je rug te dragen?

Therapeutische stromingen binnen Symbio

Trauma therapie


Body Remembers Trauma Therapie

BRTT®, ofwel Body Remembers Trauma Therapie, biedt een effectieve benadering voor het loslaten van diepliggend trauma en chronische pijn veroorzaakt door langdurige stress. Deze therapie richt zich op het ontladen van spanningen die zich in het lichaam hebben vastgezet, zoals spierspanning, rug- en nekklachten, opgezwollen buik, hoofdpijn en migraine.

Verschillende gebeurtenissen in je leven kunnen een aanzienlijke impact hebben op jouw functioneren vandaag. Mogelijks ben je slachtoffer van een misdrijf, heb je te maken met scheiding of verlies, kwam je in contact met pestgedrag, had je een moeilijke bevalling of ongeval. Het palet aan levensgebeurtenissen is breed.

Trauma is de term die aangeeft dat elke emotionele gebeurtenis een diepgaande impact heeft op ons mentaal en lichamelijk welbevinden. BRTT en TRB gaan ervanuit dat onverwerkt trauma, groot of klein, in ons lichaam worden opgeslagen. Ook al ben je zelf de gebeurtenissen al lang vergeten. 

TRB® (Trauma Release Breathwork) 

TRB® (Trauma Release Breathwork) biedt een ademreis met 8 verschillende technieken, begeleid door ondersteunende muziek, om spanningen in je lichaam op te sporen en los te laten. Het Lichaam en de Adem doen het werk. Met BRTT® en TRB® geef je je lichaam en adem de ruimte om het werk te doen. Dat wil zeggen dat de genezing van binnenuit start. 

Psychodynamische psychotherapie

De psychodynamische psychotherapie is een gesprekstherapie. Je vertelt je verhaal en samen met de therapeut ontdek je hoe telkens terugkerende patronen zich ontwikkelen. Samen gaan we op zoek naar het onderliggend patroon dat zich al in je vroegkinderlijke levensgeschiedenis heeft ontwikkeld. Het is immers dit patroon dat aan de grondslag ligt van je huidige gedachten, gevoelens, gedragingen. 

Pijnlijke gedachten en gevoelens

Daarnaast probeer je te spreken over die gedachten en gevoelens waar je liever zou over zwijgen omdat ze te pijnlijk zijn, te beschamend of beladen met schuld. 

Met gesprekstherapie zal je ondervinden dat je inzicht krijgt in je eigen functioneren. Je zal niet alleen jezelf maar ook de mensen rondom jou beter begrijpen. Klachten nemen af, je wordt je bewust van de keuzes die je maakt en uiteindelijk leidt dit tot een meer bevredigend leven.

Gesprekstherapie heeft zijn effect wanneer er een regelmaat is aan gesprekken. Op deze manier creëer je een vertrouwensband met de therapeut waardoor je meer de durf voelt om gevoeligere thema's aan te kaarten. Dat een therapie slechts na een langere periode zijn vruchten afwerpt is dan ook niet zo verwonderlijk. 

Gestalttherapie

Gestalttherapie is er voor ondersteuning van kinderen, volwassenen en koppels. Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie die steeds start vanuit het verhaal die hier en nu bij jou op de voorgrond komt. We focussen ons op waar jij op vast loopt in contact met jezelf of met de ander. 

Ik in relatie tot de ander

We kunnen er niet van onder dat je deel uit maakt van onze maatschappij, jouw werk, jouw vriendengroep of gezin of familie. Problemen doen zich dus vaak voor vanuit relaties met collega's, ouders, vrienden, kinderen, etc. Wat maakt dat bepaalde contacten onveilig aanvoelen? Binnen gestalttherapie onderzoeken we jouw situaties. We nodigen je uit te doorvoelen wat er gebeurt en bekijken samen hoe jij andere keuzes kan maken zodat die keuze een voor jou doorvoelde eigen keuze is.

Gestalttherapie is naast gesprekstherapie ook een experimentele therapievorm. Dat betekent dat we naar mate van tijd gebruik maken van materiaal om bepaalde situaties beter in kaart te brengen. Deze therapievorm kan kort of langdurig ingezet worden.

Systemische stroming

Iedere familie heeft haar eigen unieke dynamiek en ordening. Iedereen heeft zijn eigen plek. Soms is het zo dat we niet meer op onze juiste plek staan, bijvoorbeeld wanneer er een scheiding is geweest of een ouder is weggevallen. Dat kan leiden tot onrust, onbalans en verminderde kracht. De energie stroomt niet meer. 

Dynamiek van ons familiesysteem

Onze systemisch hulpverlener onderzoekt samen met jou de dynamiek in jouw familiesysteem. 

Door middel van een zorgvuldig gestructureerd proces brengen we de onderliggende patronen in jouw familie aan het licht. Zo krijg je inzicht in waar de balans verstoord is en wat er nodig is om die te herstellen.

  We creëren samen een veilige omgeving waarin je de onderliggende dynamiek kunt ontdekken en de juiste oplossingen kunt vinden. 

Volgende vragen passen binnen de systemische stroming:

  • De relatie met mijn vader verloopt niet zoals ik het wens. Hoe kan ik hier beter mee omgaan? 
  • Mijn relatie met mijn jongere broer roept gevoelens van onzekerheid op, vooral tijdens familiebijeenkomsten.  
  • Mijn werk is erg belangrijk voor mij. Ik heb moeite met het feit dat mijn partner me hier niet in ziet staan.  
  • De relatie met mijn moeder vergt veel van mijn energie, en ik ben op zoek naar manieren om deze band gezond te houden.
  • Ik zie mijn kleinkinderen nooit en voel me erg eenzaam
  • Mijn tienerzoon toont agressief gedrag, en ik begrijp niet waar dit vandaan komt. Wat zijn de dieperliggende oorzaken en hoe kan ik hem beter ondersteunen?   
  • Ik ben recentelijk hertrouwd en ervaar spanningen tussen mijn nieuwe partner en mijn volwassen kinderen uit mijn vorige huwelijk. Hoe kunnen we als nieuw samengesteld gezin harmonieus samenleven? 
  • Ik ben recentelijk gescheiden en merk dat mijn ex-partner nog steeds een grote invloed heeft op mijn emotioneel welzijn. Hoe kan ik meer loskomen van deze verbinding? 
  • Ik ervaar mijn zus als iemand die graag haar mening uit. Ik heb het gevoel dat ze me niet steunt in de keuzes die ik maak. 
  • Mijn dochter heeft moeite met school en ik voel me machteloos. Hoe kan ik haar beter ondersteunen in haar leerproces?

Wanneer je op jouw juiste plek staat in je familiesysteem, ervaar je rust, helderheid en kracht. Je bent in balans en kunt vanuit die positie vol vertrouwen verder bouwen aan je leven en relaties..

Tarief

Gesprekstherapie:

60 euro per uur. 

Vraag raad bij de onthaalmedewerker voor de voordeeltarieven vanuit de mutualiteit.

BRTT & TRB:

1 volwaardige sessie Body Remembers Trauma Therapy (BRTT®️) + Trauma Release Breathwork (TRB®️) duurt 3uur en bedraagt 210 euro. 

Ontdek ons volledig aanbod

Symbio voor volwassenen Symbio voor kinderen

Workshops

Workshop: Familiebanden - Op zoek naar herstel 🪆

Deze inschrijvingspagina is er voor de representanten. Lees verder hoe je van ergernis of conflict binnen familiebanden herstel en geruststelling kan vinden.

15 december 2024 9 uur tot 11.30 uur


Workshop: Familiebanden - Op zoek naar herstel. 💁‍♂

Deze inschrijvingspagina is er voor de vraagstellers. Deze workshop biedt herstel en geruststelling voor wie ergernis of conflict ervaart binnen familiebanden.

15 december 2024 9 uur tot -11.30 uur


Ons team staat voor je klaar

Charlotte Caron

Charlotte Caron

Psychotherapeut i.o.
Christine Catry

Christine Catry

Psychotherapeut
Jolien Wyffels

Jolien Wyffels

Trauma release therapeut
Quincy Timperman

Quincy Timperman

Systemisch therapeut

Recente blogberichten

Alle blogberichten
Vertrouwensband in het therapeutisch proces
Angst en depressie Rouw & verlies Psychotherapie
Christine Catry

Christine Catry

03/04/2024

Vertrouwensband in het therapeutisch proces

Ben je op zoek naar een duurzame vertrouwensband binnen een therapeutische relatie? Binnen mijn begeleidingen is dit net de voorwaarde voor een heilzaam proces.

Lees meer
Welke invloed omgeving op ons gemoed heeft.
Stress & Burn-Out Psychotherapie
Charlotte Caron

Charlotte Caron

29/03/2024

Welke invloed omgeving op ons gemoed heeft.

Hoe we steeds meer gevoelig worden voor onze omgeving. Hoe komt het en wat zijn de sleutelprincipes?

Lees meer